10 procent Nederlanders wil Netfilx-abonnement

Een onafhankelijk onderzoek van Telecompapaer toont aan dat liefst 10% van de Nederlanders de kans groot acht dat zij een Netflix-abonnement gaan afsluiten. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 30% van de Nederlanders niet bekend is met Netflix en dat een kwart van de Nederlanders geen abonnement zal afsluiten. Opvallend is dat de intentie om een abonnement af te sluiten bij tabletgebruikers hoger ligt dan bij consumenten die geen tablet gebruiken. Van de consumenten met twee of meer tablets zegt 18% een Netflix-abonnement te willen nemen terwijl van de consumenten zonder tablet slechts 6% een Netflix-abonnement wil nemen. Ook de verschillen op leeftijdsniveau zijn veelzeggend. De leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar reageert het meest positief op de komst van Netflix naar Nederland. 15% van de consumenten in deze leeftijdsgroep acht de kans groot een abonnement af te sluiten. Op de GTA startpagina vind je de gaafste links met betrekking tot het welbekende spel.

Deze onderzoeksresultaten zijn afkomstig van Telecompaper die in juli 2013 1800 consumenten ondervroeg over hun houding ten opzichte van Netflix.